MŁAWA. PUP pozyskał prawie 1,4 mln zł na aktywizację bezrobotnych z obszarów wiejskich

PUP pozyskał prawie 1,4 mln zł w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Natomiast wartość projektu sięga prawie 1,5 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom zostanie zaktywizowanych 150 osób z obszarów wiejskich.

– Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 150 osób ( 80 kobiet i  70 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa w powiecie mławskim w woj. mazowieckim poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej   – mówi dyrektor PUP Witold Żerański.

Jak poinformował szef Powiatowego Urzędu Pracy grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące wybrane gminy wiejskie powiatu mławskiego ( Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostające bez pracy i zarejestrowanych w PUP w Mławie jako osoby bezrobotne.

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu przyjmie formę diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji ( dwugodzinne zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym). Odbędą się Warsztaty Rozwoju Osobistego w ramach aktywizacji społecznej, które na celu będą miały podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Warsztaty będą trwać 18 godzin ( 3 dni po 6 godzin). Prowadzony będzie też Coaching w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym, celem tego zadania będzie wsparcie uczestników w procesie zmiany, określaniu punktu docelowego, definiowaniu drogi dotarcia do niego z uwzględnieniem możliwych przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi. Zajęcia będą trwać 1 dzień ( 6 godzin ). Nie zabraknie też poradnictwa zawodowego. Każdy z uczestników zostanie objęty działaniami poradnictwa zawodowego, jako usługą wspierającą aktywizację zawodową. Zostanie przeprowadzone doradztwo zawodowe indywidualne (2 godziny) oraz grupowe ( 2dni x 8 godzin). Bezrobotni uzyskają pomoc przy szukaniu pracy czyli zorganizowane zostanie pośrednictwo pracy. Każdy z uczestników zostanie objęty działaniami pośrednictwa pracy, które będzie polegało na przedstawieniu ofert aktywizacji zawodowej a także pracy indywidualnej z uczestnikiem ( dwie godziny na każdego uczestnika). Zaplanowane też są staże zawodowe. W ramach projektu 30 uczestników zostanie skierowanych do odbycia staży zawodowych. Będzie też mozliwość zatrudnienia w ramach tzw prac interwencyjnych. 40 uczestników projektu dla których trudno będzie pozyskać oferty pracy zostanie skierowane do zatrudnienia wspieranego w ramach prac interwencyjnych. Ważnym elementem będą też szkolenia zawodowe w ramach w ramach aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym dla 80 uczestników projektu.

-Planujemy zorganizowanie następujących szkoleń: Spawacz TIG/ MAG /MIG, Sprzedawca z ECDL, Instalator systemów fotowoltaicznych, Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie-Operator /Programista CNC, Operator koparko-ładowarki, Doradca klienta z ECDL. Budżet projektu, o którym tu  mówimy wynosi 1 478 238,00 zł z czego 1 396 438,00zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej a 81,800 to wkład własny. W roku bieżącym poza wsparciem o charakterze społecznym zamierzamy także skierować  10 uczestników do odbycia staży zawodowych oraz 10 uczestników do zatrudnienia w ramach  prac interwencyjnych –  informuje dyrektor

Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2020r. zaś jego zakończenie zaplanowane jest na grudzień 2022 roku.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza wszystkie osoby zainteresowane , zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawców do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie  w celu zgłoszenia się do uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 RPO WM na lata 2014-2020

Kontakt

Pracodawcy – doradcy klienta instytucjonalnego – P. Anna Czaplicka  , P. Mariusz Kupiński – 23 654 54 08, 504 755 715

Osoby bezrobotne – doradcy klienta indywidualnego (  według ustalonego w Urzędzie podziału)  – 23 654 39 18

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Przeczytaj poprzedni wpis:
KRAJ. Zabezpieczyli m.in. maczety, race oraz narkotyki

W trakcie akcji zabezpieczono m.in. maczety, race oraz narkotyki. Tym razem 7 osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie...

CIECHANÓW. Urządzenia do dystrybucji wody w miejskich szkołach

W ramach działań proekologicznych w miejskich szkołach podstawowych zainstalowano specjalne urządzenia do dystrybucji wody, a blisko 4 tys. uczniów otrzymało...

Zamknij