portalmlawa@wp.pl

Tel. 691310344


Dzisiaj jest: 16 Sierpień 2018    |    Imieniny obchodzą: Nora, Joachim, Roch

R E G I O N

CIECHANÓW. Budżet Ciechanowa 2016 uchwalony

CIECHANÓW. Budżet Ciechanowa 2016 uchwalony

Budżet Ciechanowa na 2016 rok został uchwalony na listopadowej sesji Rady Miasta. Duży ...

PŁOCK. Kierowca fiata seicento w szpitalu - zderzył się z ciężarówką

PŁOCK. Kierowca fiata seicento w szpitalu - zderzył się z ciężarówką

W czwartek 26 listopada na drodze krajowej nr 62, w rejonie Wyszogrodu doszło do zderzeni...

CIECHANOW. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta

CIECHANOW. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się w środę 26 listopada, radni M...

CIECHANÓW. Prezydent zwalnia pracowników, łączy wydziały

CIECHANÓW. Prezydent zwalnia pracowników, łączy wydziały

Likwidacja Kancelarii Prezydenta, połączenie wydziałów, zmniejszenie stanu zatrudnieni...

CIECHANÓW. Kierowca Punto potrącił młodą kobietę na przejściu dla pieszych

CIECHANÓW. Kierowca Punto potrącił młodą kobietę na przejściu dla pieszych

Wczoraj około godz. 17:30 na ul. Płockiej w Ciechanowie doszło do kolejnego już w osta...

Działdowo. Zaatakował 18-latkę. Ma dozór policji oraz zakaz zbliżania się

Działdowo. Zaatakował 18-latkę. Ma dozór policji oraz zakaz zbliżania się

29 grudnia br. kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie dokonania roz...

MAZOWSZE. Mazowsze stawia na współpracę z naukowcami

MAZOWSZE. Mazowsze stawia na współpracę z naukowcami

Wspieranie rozwoju nauki i postępu technologicznego oraz pogłębienie współdziałania ...

CIECHANÓW. Trzyosobowa rodzina nie żyje

CIECHANÓW. Trzyosobowa rodzina nie żyje

Trzy osoby nie żyją – to najprawdopodobniej skutki zatrucia tlenkiem węgla w jednym z...

CIECHANÓW. Zginął 25-latek. Uderzył w tył ciężarówki

CIECHANÓW. Zginął 25-latek. Uderzył w tył ciężarówki

Ciechanowska policja prowadzi czynności w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło ...

CIECHANÓW. Zginęła 51-letnia kobieta

CIECHANÓW. Zginęła 51-letnia kobieta

Ciechanowska policja wyjaśnia przyczyny wypadku drogowego, do którego doszło w miejscow...


Wspólne myślenie o całym subregionie - to propozycja nowego sposobu wykorzystania przez samorządy środków unijnych. Trwają właśnie prace nad ostatecznym kształtem Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT). Dziś marszałek spotkał się z samorządowcami z subregionu ciechanowskiego, by omówić wypracowane już projekty. 

Wzrost zadowolenia klientów oraz realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej - to tylko niektóre efekty pracy Forum Cudzoziemców przy wojewodzie mazowieckim. Dzięki tej inicjatywie Mazowiecki Urząd Wojewódzki został laureatem I edycji konkursu „Profesjonaliści w służbie obywatelom”. Wzięły w nim udział 62 jednostki administracji rządowej z całej Polski.

Zuraźyna kurpśöska, pierzga z propolisem w miodzie spadziowym, a także doskonale znane miodowe piwo Ciechan to tylko niektóre z tradycyjnych mazowieckich smakołyków nagrodzonych dotychczas Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tym roku już po raz siódmy szukamy najlepszych mazowieckich przysmaków. Swoje wyroby można zgłaszać do końca lutego.

Do 15 stycznia wpływy z podatku CIT (podatku od przedsiębiorców) wyniosły zaledwie 6,8 mln zł. Tymczasem rata „janosikowego”, którą Mazowsze musiało zapłacić do połowy miesiąca to 54 mln zł. – To najbardziej pokazuje absurdalność tych przepisów – zauważa skarbnik województwa Marek Miesztalski.

Oznaczenie ceną każdego towaru, przekreślenie starej i uwidocznienie aktualnej, wskazanie okresu obowiązywania przeceny – to główne obowiązki sprzedawców. Mazowiecka inspekcja handlowa stwierdziła nieprawidłowości w prawie połowie kontrolowanych sklepów. Wykryto m. in. „gratisy” nie za darmo i brak aktualnej ceny. Nieuwidocznienie ceny jest wykroczeniem.

2014 roku - w 20 polskich miastach startuje kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w  sobie chęć szczepienia”, której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii adresowanej do ogółu społeczeństwa jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Wzrost ilości zebranych odpadów segregowanych, większa częstotliwość odbioru śmieci, mniej dzikich wysypisk, edukacja mieszkańców - to pozytywne rezultaty ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która obowiązuje od 1 lipca 2013 r.  Kontrole przeprowadzone przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) wykazały, że problemy dotyczą terminowości składania i rzetelności sprawozdań gmin oraz niekontrolowania przez nie przedsiębiorców odbierających odpady. Nie wszystkie gminy otworzyły punkty selektywnej zbiórki (PSZOK). Wdrażanie ustawy na Mazowszu monitoruje zespół przy wojewodzie mazowieckim.

W ramach oceny przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach WIOŚ przeprowadził kontrolę w 32 samorządach (Jednorożec - nie zorganizowano przetargu; Celestynów, Jabłonna, Jaktorów, Szreńsk - nie uchwalono w terminie regulaminów utrzymania czystości i porządku; Czerwonka, Dzierzgowo, Lesznowola, Paprotnia, Rościszewo, Wolanów - najniższe stawki za odbiór odpadów; Siedlce - najniższe stawki spośród byłych miast wojewódzkich). W pozostałych 20 przypadkach kontrole zostały przeprowadzone na zasadzie doboru losowego. 

Zgodnie z tzw. ustawą śmieciową samorządy były zobowiązane do przekazania sprawozdań rocznych o realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.Sprawozdania należało złożyć marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska do 31 marca 2013 r.Na 314 gmin z terenu województwa mazowieckiego 31 złożyło je po terminie, 4 z tych gmin były objęte kontrolą (Ciepielów, Przyłęk, Celestynów, Lesznowola). Jedna gmina na Mazowszu (Jednorożec w powiecie przasnyskim)  nie ogłosiła przetargu na odbiór odpadów, za co WIOŚ nałożył karę 50 tys. zł. W Warszawie podpisano przetarg na odbiór i gospodarowanie odpadami dla 8 dzielnic (od 8 lutego 2014 r.). Pozostałe czekają na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej - w nich będzie nadal obowiązywał system pomostowy. 

Kontrola przeprowadzona przez WIOŚ wykazała, że masa odpadów komunalnych zebranych w III kwartale 2013 r.  wzrosła o ponad 13 proc. w stosunku do średniej masy z kwartału w 2012 r. Wzrost odnotowano w 24 gminach. Masa odpadów zmieszanych utrzymała się na poziomie z 2012 r., zaś segregowanych wzrosła ponad dwukrotnie. Wzrosło także zaangażowanie mieszkańców w selektywną zbiórkę śmieci. Do pozytywnych rezultatów ustawy należy także zaliczyć fakt, iż część regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) jest rozbudowywana i modernizowana. W większości gmin wzrosła także częstotliwość odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości.

Ustawowy obowiązek utworzenia Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zrealizowało 18 kontrolowanych gmin (56 proc.). Za wzorcowe można uznać punkty w Płońsku i w Radomiu. W 14 przypadkach stwierdzono brak PSZOK-ów, tyle samo gmin nie osiągnęło wymaganego w 2012 r.  poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Dwa samorządy nie ograniczyły w dostatecznym stopniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Żadna z gmin nie sprawdzała podmiotów odbierających odpady komunalne w zakresie spełniania warunków zawieranych umów. W efekcie niektórzy przedsiębiorcy przekazują odpady poza regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub poza region. Ponadto, sprawozdania kwartalne przedsiębiorców nie są na bieżąco weryfikowane, co negatywnie wpływa na rzetelność raportów rocznych opracowywanych przez gminy.Brak kontroli przedsiębiorców przez samorząd może stwarzać warunki do rozwoju szarej strefy -“ powiedział Adam Ludwikowski, mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Wśród gmin o najniższych stawkach za wywóz odpadów znalazła się gmina Paprotnia, gdzie ustalono 2,5 złza śmieci segregowane oraz 3 złza odpady zmieszane.  W województwie mazowieckim cześć samorządów zmieniła stawki po wejściu w życie ustawy. Obniżyły je m.in. gminy Siedlce (z 7 zł na 5 zł za odpady segregowane) oraz Świercze (z 30 zł na 27 zł za odpady segregowane dla gospodarstw liczących do 2 osób oraz z 40 zł na 37 zł za odpady zmieszane). Podwyższono opłaty m.in. w: Starej Kornicy (z 3,50 zł na 6 zł za odpady segregowane oraz z 9 zł na 12 zł na odpady segregowane) oraz Karniewie (z 5 zł na 8 zł za segregowane i z 8 zł na 14 zł za niesegregowane). Skrajnie niskie stawki budzą wątpliwości co do jakości wykonywanych usług przez podmioty wyłonione w drodze przetargu.

W województwie mazowieckim wdrażanie ustawy monitoruje specjalny zespół powołany przez wojewodę. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele m.in. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, stołecznej i wojewódzkiej komendy policji, Państwowej Straży Rybackiej i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dane z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych obejmujących swym zasięgiem teren województwa mazowieckiego (RDLP w Warszawie, RDLP w Łodzi, RDLP w Radomiu) wskazują że zmalała liczba dzikich wysypisk w lasach. Jest to zarówno skutek wejścia w życie nowej ustawy, jak i wzmożonego nadzoru ze strony służb leśnych, policji, straży rybackiej i miejskiej- powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. W III i IV kwartale 2013 leśnicy ujawnili odpowiednio: 325 i 329 dzikich wysypisk. Najwięcej znajduje się terenach podległych RDLP w Warszawie - ok. 300. Najczęściej wyrzucane są odpady budowlane i wielkogabarytowe. Rozwiązaniem tej sytuacji może być wymóg tworzenia PSZOK-ów przez gminy. Ważne jest także, by samorządy organizowały zbiórki tego rodzaju odpadów - powiedział Adam Ludwikowski

Zespół monitorujący zweryfikował działania informacyjne prowadzone przez samorządy w związku z wejściem w życie tzw. „ustawy śmieciowej”. Wszystkie gminy podjęły stosowne działania (m.in. biuletyny, ulotki, strony internetowe, spotkania z mieszkańcami). Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadziło ankiety w mazowieckich szkołach. Ich wynik wskazuje, że szkoły aktywnie promują przepisy ustawy wśród uczniów.

Uruchomiona została bezpłatna całodobowa infolinia 987 (lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), na którą mieszkańcy województwa mazowieckiego mogli zgłaszać przypadki zabierania kontenerów przez firmy zajmujące się wywozem śmieci. Zgłoszenia były na bieżąco weryfikowane.  

KOMENTARZE

Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.JEDNOCZEŚNIE UZYTKOWNICY ZAMIESZCZAJĄC KOMENTARZ OSWIADCZAJĄ, ŻE BIORĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE PRZEZ SIEBIE

Na lepsze wykorzystanie energii cieplnej oraz oszczędności na poziomie 100 tys. zł pozwoli zakończona właśnie termomodernizacja budynków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie remontu wymieniono 782 grzejniki, a łączny koszt wykonanych prac wyniósł 3,9 mln zł. Projekt wykonano dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miasta st. Warszawy oraz ze środków własnych wojewody.

Początek roku to okres rozliczenia przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia umów za 2013 rok. Placówki jak co roku domagają się zapłaty przez NFZ za nadwykonania, czyli leczenie pacjentów po wyczerpaniu środków przyznanych przez Fundusz. Gdyby szpitale miały leczyć tylko do momentu wydania ostatniej złotówki z NFZ, często już we wrześniu musiałyby zamknąć drzwi przed pacjentami. Tymczasem ludzie - mimo wyliczeń NFZ - po wrześniu nadal chorują. 24 szpitale marszałkowskie oszacowały swoje nadwykonania za ubiegły rok - wynoszą one ok. 120 mln zł*.

Linia kolejowa Modlin-Płock znalazła się w Strategii Rozwoju Transportu - strategicznym dokumencie wyznaczającym priorytety inwestycyjne kraju do 2020 r. -Obecnie dokument jest w fazie konsultacji społecznych. Dlatego gorąco zachęcam samorządowców, ale i samych mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz PKP PLK zrozumiały, że inwestycja jest potrzebna, że jest ważna. Trzeba jednak postawić kropkę nad „i”. Głosy wsparcia ze strony samorządowców, organizacji czy mieszkańców dla budowy tej inwestycji wzmocnią jej pozycję w strategii i zwiększą szansę na realizację - apeluje marszałek Adam Struzik.

Maria Pawlak objęła stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Zastąpiła Małgorzatę Czerniawską - Ankiersztejn, która przeszła na emeryturę. Powołanie nowemu szefowi mazowieckiej inspekcji sanitarnej wręczył wojewoda Jacek Kozłowski.

W poniedziałek radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet Mazowsza na przyszły rok. Największą pozycję stanowi w nim „janosikowe”, które w 2014 r. wyniesie aż 646 mln zł. Mimo tak dużego obciążenia, udało się uniknąć zmniejszenia liczby połączeń Kolei Mazowieckich. Ograniczone zostały natomiast środki na inwestycje czy dotacje. Do regionu ciechanowskiego w przyszłym roku trafią ponad 33 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na wsparcie dla podległych samorządowi instytucji, a także dokończenie realizowanych przy udziale środków unijnych inwestycji.

Mazowsze przyjęło budżet na przyszły rok - skrojony na miarę „janosikowego”, które w przyszłym roku wyniesie 646 mln zł. To właśnie ono jest w nim największą pozycją. Pozytywną informacją jest fakt, że udało się uniknąć zmniejszenia liczby połączeń Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. - Budżet opracowano tak, aby region mógł zapłacić „janosikowe” innym województwom. Niestety, dla nas oznacza to drakońskie cięcia -€“podsumowuje skarbnik Marek Miesztalski. Żaden inny region nie musiał tak drastycznie ograniczyć wydatków i niemal do zera zmniejszyć inwestycji czy dotacji. Nie musiał, bo dostaje pewne pieniądze z Mazowsza.

W tym roku po raz czternasty przyznane zostały Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród laureatów, oprócz indywidualnych twórców i rzemieślników, znalazły się także dziecięcy zespół pieśni i tańca, młodzieżowa orkiestra dęta, a także lokalni animatorzy kultury. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także nagrody pieniężne.

Prowadzone w województwie mazowieckim badania jakości powietrza pokazują, że największe stężenie zanieczyszczeń występuje na terenach zurbanizowanych. Największym wrogiem Warszawy i Mazowsza jest rakotwórczy pył - PM-10, PM-2,5 i benzo(a)piren. Co ciekawe, winowajcą przekraczania norm nie jest wcale przemysł, ale właściciele domów jednorodzinnych i samochody. Marszałek wskazuje rozwiązania, które powinny jak najszybciej zostać wcielone w życie, aby poprawić stan naszego powietrza i zdrowia. Inwestycje ograniczające emisję niebezpiecznych gazów będą mogły szczególnie liczyć na dofinansowanie z UE.

Dziś, po wielu miesiącach negocjacji, Parlament Europejski zatwierdził długoterminowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Główny nacisk położony został na inwestycje w rozwój małej przedsiębiorczości, innowacyjne badania, działania na rzecz ochrony środowiska, a także wsparcie na zmniejszanie dysproporcji społecznych. Całkowity budżet na kolejną siedmioletnią perspektywę wyniesie 960 mld euro, z czego do Polski trafi bardzo dużo - ponad 105 mld zł, a na Mazowsze w sumie ponad 3,7 mld euro.

Program wsparcia w powrocie do społeczeństwa, dotacje dla organizacji pozarządowych oraz pomoc doraźna - to główne obszary działań prowadzonych na rzecz osób bezdomnych przez samorządy i NGO’s. Na Mazowszu przygotowano także ponad 3,4 tys. miejsc w schroniskach i noclegowniach, 25 jadłodajni oraz infolinię 987. Wojewoda mazowiecki przekazał 607 tys. zł dofinansowania organizacjom pozarządowym wspierającym osoby bezdomne.

MŁAWA. Rockowania 2015 za nami - zobacz fotorelację

sobota, 28, listopad 2015 21:30
W Miejski Domu Kultury w Mławie odbyły się w dniach 27-28 listopada XIII Rockowania. READ_MORE

MŁAWA. Mławianka zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Klubu

czwartek, 26, listopad 2015 09:08
Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława zaprasza w piątek 11 grudnia o godzinie 19:00 na Walne... READ_MORE
011520960
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Last Week
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Całość
2397
4559
22350
9045877
73243
163666
11520960

Your IP: 54.196.42.8
Server Time: 2018-08-16 09:51:45

PARTNERZY

PORTAL MŁAWA.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Mława 2011