portalmlawa@wp.pl

Tel. 691310344


Dzisiaj jest: 22 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

R E G I O N

CIECHANÓW. Prezydent Ciechanowa wygrywa z 83,5% poparciem

CIECHANÓW. Prezydent Ciechanowa wygrywa z 83,5% poparciem

Są już oficjalne, potwierdzone przez PKW wyniki wyborów na prezydenta Ciechanowa....

CIECHANÓW. Ciechanów nagrodzony w ogólnopolskim rankingu za inwestycje w sport

CIECHANÓW. Ciechanów nagrodzony w ogólnopolskim rankingu za inwestycje w sport

Ciechanów znalazł się w dziesiątce laureatów rankingu „Aktywizacja ...

PŁOCK. Zginął pieszy.

PŁOCK. Zginął pieszy.

Wczoraj 12 października ok. godz. 21.45 w miejscowości Góra pow. płocki, na DK n...

CIECHANÓW. Bulwary nad Łydynią: ratusz przedstawił koncepcję

CIECHANÓW. Bulwary nad Łydynią: ratusz przedstawił koncepcję

Miasto planuje stworzenie Bulwarów nad Łydynią. Dziś zaprezentowane zostały wiz...

CIECHANÓW. Ul. Kwiatowa po przebudowie

CIECHANÓW. Ul. Kwiatowa po przebudowie

Kompleksowa przebudowa ul. Kwiatowej dobiegła końca. Inwestycja była możliwa dzięki p...

CIECHANÓW. W piątek odbędą się Senioralia

CIECHANÓW. W piątek odbędą się Senioralia

Senioralia, czyli wydarzenie skierowane do ciechanowskich seniorów, zaplanowane są...

CIECHANÓW. Nowa sala edukacyjna w szpitalu utworzona przy wsparciu miasta

CIECHANÓW. Nowa sala edukacyjna w szpitalu utworzona przy wsparciu miasta

Na Oddziale Dziecięcym powstała sala edukacyjna bezpiecznego ruchu drogowego, gdzie najm...

CIECHANÓW. Nowoczesny sprzęt elektroniczny w miejskich podstawówkach

CIECHANÓW. Nowoczesny sprzęt elektroniczny w miejskich podstawówkach

W ramach drugiej edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji&rdqu...

CIECHANÓW. „Co się dzieje, oszaleję!” – gala utworów operowych i musicalowych

CIECHANÓW. „Co się dzieje, oszaleję!” – gala utworów operowych i musicalowych

W najbliższą niedzielę, 14 października, o godz. 18.00 w hali sportowo-widowiskowej pr...

MAZOWSZE. Otworzyli najnowocześniejszy w Polsce Szpital Psychiatryczny

MAZOWSZE. Otworzyli najnowocześniejszy w Polsce Szpital Psychiatryczny

W podwarszawskich Ząbkach dobiegła końca jedna z największych inwestycji samorządu wo...


W tym roku po raz czternasty przyznane zostały Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród laureatów, oprócz indywidualnych twórców i rzemieślników, znalazły się także dziecięcy zespół pieśni i tańca, młodzieżowa orkiestra dęta, a także lokalni animatorzy kultury. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także nagrody pieniężne.

 

Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznawane są od 1999 r. Wyróżnienie to otrzymują osoby, które poprzez swoją pracę twórczą, naukową oraz społeczną działają na rzecz rozwoju i promocji Mazowsza. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźć można m.in. ks. Jana Twardowskiego, Józef Hena, Sławę Przybylską-Krzyżanowską i Bogdana Józefa Loebla.

LAUREACI XIV EDYCJI NAGRÓD MARSZAŁKA

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke - to najstarszy zespół dziecięcy w Polsce. Swoją działalność rozpoczął w 1946 r. Początkowo tworzyła go kilkunastoosobowa przyszkolna drużyna harcerska. Obecnie zespół skupia ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat.

W trakcie swojej 67-letniej działalności zespół dał kilka tysięcy koncertów w kraju, Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. Brał również udział w wielu ogólnopolskich imprezach, produkcjach filmowych, a także reprezentował Polskę podczas licznych festiwali i zlotów. W swoim dorobku ma także liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia.

W swojej pracy zespół „Dzieci Płocka” kieruje się przede wszystkim ideą szeroko rozumianego regionalizmu. Uczestnicząca w zajęciach młodzież ma szansę zapoznania się z lokalną kulturą Mazowsza, a także kulturą narodową i jej odrębnością regionalną. Ponadto, dzięki bogatej działalności zespołu, udało się przy nim stworzyć poradnię metodyczną dla nauczycieli.

Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso” jest jedną z najbardziej utytułowanych młodzieżowych orkiestr dętych. Powstały w 1978 r. zespół działa w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu. Skupia dzieci i młodzież w wieku od 8 do 22 lat.

W swoim dorobku posiada liczne nagrody, wyróżnienia i trofea zdobyte zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jest jedyną orkiestrą, która jedenastokrotnie zdobyła nagrodę główną GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Jastrzębi Zdroju. W 1993 r. podczas występów we Francji zespół został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa, współtworząc największą orkiestrę symfoniczną świata. Występował także podczas wizyty Jana Pawła II w Radomiu w 1991 r. Natomiast w 2003 r. po audiencji u Ojca Świętego zaprezentował pokaz musztry paradnej.

W skład repertuaru orkiestry wchodzą m.in. muzyka marszowa, klasyczna, jazzowa, patriotyczna, rozrywkowa i popularna. Specjalnością Grandioso jest także musztra artystyczna.

Prof. dr hab. Janusz Szczepański - historyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Autor licznych publikacji, analiz naukowych. Jego badania koncentrowały się głównie wokół historii Mazowsza w XIX-XX w. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki walk o niepodległość, wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r., emigracji zarobkowej, mniejszości narodowościowo-wyznaniowych, miast, wsi oraz ruchu ludowego. Był współinicjatorem opracowania kilkutomowej syntezy „Dziejów Mazowsza”. Promotor trzynastu rozpraw doktorskich i dwustu prac magisterskich związanych tematycznie z dziejami Mazowsza.

Henryk Kulesza - twórca ludowy i regionalista. Jeden z głównych pomysłodawców utworzenia Ośrodka Etnograficznego Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie. Od 1996 r. wkłada wiele wysiłku w pozyskiwanie kolejnych, nierzadko cennych eksponatów dla Ośrodka.

Dzięki jego staraniom ocalał niejeden przedmiot kultury materialnej Kurpiów. Jako opiekun i przewodnik oprowadza gości po Ośrodku - z doskonałą znajomością gwary kurpiowskiej opowiada o życiu Kurpiów oraz prezentuje pieśni kurpiowskie. Organizator konferencji dotyczących dziejów powiatu ostrołęckiego i dziedzictwa historycznego Kurpiów. Propagator kurpiowszczyzny w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz artykułach prasowych m.in. dla „Tygodnika Ostrołęckiego”, czasopisma regionalnego „Kurpie” czy „Gazety Wyborczej”.

W latach 2011-2012 pracował jako główny członek komisji przy opracowywaniu „Słownika Gwary Kurpiowskiej" (przekazał około 400 brakujących słów kurpiowskich). W 2011 r. zebrał i przekazał redakcji „Śpiewnika Kurpiowskiego" 15 pieśni swojego autorstwa. Prezentuje Kurpiowszczyznę jako skrawek województwa mazowieckiego za pośrednictwem pieśni, gadek oraz występów obrzędowych.

Zdzisław Fryderych - jest znanym regionalistą oraz znawcą tradycji i kultury ziemi kurpiowskiej. Chętnie udziela się w pracach i działaniach mających na celu rozwój i promocję ziemi kurpiowskiej. Corocznie uczestniczy m.in. w organizacji Niedzieli Palmowej w Łysych, dniu regionalnym organizowanym w Zespole Szkół w Lipnikach, pracach i działaniach Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” oraz w pracach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ostrołęce.

Oprócz wykonywanej pracy społecznej i działań na rzecz upowszechniania i ochrony kultury północnego Mazowsza Zdzisław Frydrych jest autorem wspomnień „Akowcy z okolic Łysych", „W kleszczach Gestapo i NKWD” w zbiorowej pracy „Pamiętniki Kombatantów Kurpiowszczyzny" oraz wierszy w „Poetyckim Almanachu Kurpiowszczyzny". Spisał dzieje powstania i rozwoju wsi Lipniki oraz historię parafii rzymsko-katolickiej w Lipnikach. Praca i twórczość Zdzisława Frydrycha w nieoceniony sposób wpływają na rozwój kultury i tradycji regionalnych.

Joanna Augustowska - od 2001 roku kieruje Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie, który od wielu lat jest jednym z ważniejszych animatorów lokalnych nie tylko z zakresu pomocy społecznej, ale i działań z zakresu kultury w województwie mazowieckim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie stara się odpowiadać na potrzeby środowiska lokalnego, przede wszystkim poprzez aktywizowanie wiejskiej społeczności lokalnej i tworzenie poczucia przynależności do miejsca i grupy. Powstało m.in. nowoczesne Centrum Aktywności Lokalnej, w ramach którego działa Środowiskowy Dom Samopomocy, Asysta Rodzinna oraz Dział Pracy ze Społecznością Lokalną, a w nim Klub Integracji Społecznej, Klub Seniora, wolontariat, samopomoc i partnerstwo lokalne.

Dzięki zaangażowaniu i innowacyjnym działaniom Pani Joanny Augustowskiej Ośrodek stał się liderem i kreatorem działań unikatowych w upowszechnianiu szeroko pojętej kultury. Ośrodek od lat pracuje metodą CAL - Centrum Aktywności Lokalnej. Stara się odpowiadać na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, inicjuje działania służące aktywizacji, edukacji i rozwojowi środowiska lokalnego.

Krzysztof Chromiński jest z wykształcenia muzykiem, kompozytorem, pedagogiem oraz animatorem kultury. Od ponad 10 lat etatowo pracuje w sektorze kultury - od 2003 r.  w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, a od 2011 r. jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie. Z kulturą związany był od zawsze, również poza pracą zawodową.

Od 2001 r. do chwili obecnej jest instrumentalistą i aranżerem w orkiestrze miejscowego Teatru Es oraz autorem lub współautorem opracowań muzycznych do większości spektakli z ostatnich lat, które wystawiane byty w wielu miejscach Polski i zagranicą. Twórca muzyki do spektaklu „Kopciuch", członek orkiestry i jeden z głównych aranżerów muzycznych podczas Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Warszawie, a także autor opracowań muzycznych do choreografii na mistrzostwa dla Formacji Tanecznych i Teatrów Tańca Caro Dance oraz Luz.

Marek Gaszyński od 55 lat pracuje na rzecz kultury na terenie zarówno m.st. Warszawy jak i całego Mazowsza. Swoją karierę zawodową ściśle związał z muzyką. Pracę dziennikarską rozpoczynał w rozgłośni harcerskiej Polskiego Radia, a następnie w 1962 r. został dziennikarzem muzycznym wspomnianej stacji. W latach 2006-2007 był prezesem zarządu mazowieckiej rozgłośni radiowej Radio Dla Ciebie. Obecnie wykłada historię polskiej muzyki na Uniwersytetach III Wieku, a także jest zaangażowany w tworzenie Muzeum Polskiego Jazzu w Warszawie.

Marek Gaszyński znany jest jako prezenter muzyczny, autor piosenek i książek o tematyce muzycznej. Do najbardziej znanych dzieł należy piosenka Sen o Warszawie, która stała się popularna dzięki nagraniu Czesława Niemena. W swojej karierze wielokrotnie był jurorem festiwali i konkursów muzycznych.

Stowarzyszenie „Nasz Zamek” od lat realizuje projekty, których celem jest propagowanie wiedzy historycznej o ziemi sochaczewskiej oraz księstwie mazowieckim. Stowarzyszenie szczególną opieką otoczyło lokalne zabytki, ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku Książąt Mazowieckich. W zakres działalności stowarzyszenia wchodzą m.in. pełne badania historyczno-architektoniczne baszty tatarskiej w Sochaczewie, tworzenie cyfrowych wizualizacji zabytków oraz inicjowanie i przeprowadzenie wpisu do Rejestru Zabytków najstarszych budowli.

Mieszkańcy miasta i Gminy Sochaczew mogą się cieszyć licznymi wydarzeniami organizowanymi przez stowarzyszenie - konferencjami, wykładami, prezentacjami oraz imprezami animacyjnymi. Do tej pory odbyły się m.in. dwa rycerskie pikniki historyczne z elementami edukacyjnymi i ekspozycją plenerową w trakcie Dni Sochaczewa, rekonstrukcja Bitwy nad Bzurą w Brochowie oraz Rajd Grunwaldzki.

Dr Piotr Oleńczak jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin od początku jego istnienia czyli od 2000 r. Jest dwukrotnym laureatem konkursu „Mazowiecka Akademia Książki” organizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Od lipca 2012 r. pracuje w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie obecnie opiekuje się prawie 1300 cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej na Mazowszu. Od wielu lat pracuje społecznie na rzecz popularyzacji historii i twierdzy Modlin. Obecnie jest jedynym autorem książek naukowych i popularnonaukowych oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych historii Polski, Mazowsza, Puszczy Kampinoskiej, Twierdzy Modlin i okolicznych miejscowości powiatu nowodworskiego.

Do najpopularniejszych dzieł Piotra Oleńczaka należy  „Twierdza Modlin. Przewodnik historyczny z mapą". Zyskała ona w rankingu książek historycznych ogólnopolskiego magazynu „Odkrywca” zaszczytne miano „hitu wydawniczego”. Doceniona została także przez ogólnopolski portal historyczny Historia.org, uzyskując wysoką recenzję 8/10 puktów. Dzięki tej publikacji tysiące turystów z całej Polski zapoznają się z dziejami i atrakcjami Modlina.

 KOMENTARZE

Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.JEDNOCZEŚNIE UZYTKOWNICY ZAMIESZCZAJĄC KOMENTARZ OSWIADCZAJĄ, ŻE BIORĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE PRZEZ SIEBIE

Share Button

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

MŁAWA. Był koncert i w tle promocja płyty Ingi Piwowarskiej

wtorek, 02, październik 2018 09:23
W piątek 28 września w Państwowej Szkole Muzycznej w Mławie odbył się koncert akordeonowy w... READ_MORE

MŁAWA. Wszyscy byli trzeźwi, czyli „Trzeźwość w przewozie osób” – podsumowanie

wtorek, 23, październik 2018 11:03
Policjanci mławskiej drogówki prowadzili wczoraj działania „Trzeźwość w przewozie... READ_MORE
013304943
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Last Week
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Całość
1529
5166
16699
10835266
102982
139769
13304943

Your IP: 34.204.203.142
Server Time: 2019-11-22 05:24:05

PARTNERZY

PORTAL MŁAWA.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Mława 2011