URZĘDY I INSTYTUCJE

Urząd Miasta w Mławie

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19

Tel. + 48 (23) 654 33 82,

Fax. + 48 (23) 654 36 52

Numery telefonów do wszystkich wydziałów:  Format PDF: Nowe numery telefonów

www.mlawa.pl

 

Przedszkola Publiczne

Miejskie Przedszkole Samorządowe przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1

ul. Warszawska 52, tel. 23 654 36 32

www.zpo1.mlawa.pl

 

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Jana Brzechwy

ul. Hoża 5, tel. 23 654 36 33

www.przedszkole3mlawa.eu

 

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarębiny

ul. Z. Krasińskiego 7, tel. 23 654 36 75

www.mps4mlawa.pl

 

Miejskie Przedszkole Samorządowe przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2

ul. Graniczna 39, tel. 0-23 654 48 25

www.zpo2mlawa.republika.pl

 

Przedszkola Niepubliczne

Bajkowy Dworek Jadwiga i Janusz Arent s.c.

ul. Kościuszki 26

06 – 500 Mława

tel. 23 654 64 75

www.bajkowydworek.com

 

Szkoły publiczne:

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1

ul. Warszawska 52, tel. 23 654 37 23

www.zpo1.mlawa.pl

 

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2

ul. Graniczna 39, tel. 23 654 48 25

www.zpo2mlawa.republika.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego

ul. Żołnierzy 80 p.p. Wojska Polskiego 4, tel. 23 654 37 37

www.sp6.mlawa.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Morawskiej

ul. Ordona 14, tel. 23 654 38 76

www.szkpod7mlawa.republika.pl

 

Szkoły niepubliczne:

Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie im. ks. M.K. Sarbiewskiego

ul. Krasińskiego 5, tel. 23 654 40 50

http://www.ksp.mlawa.pl/

 

Gimnazjum Szkoły publiczne

Gimnazjum nr 1 ul. Sportowa 1

tel. 23 654 37 24

www.gimnazjumnr1.mlawa.strona.pl

 

Gimnazjum nr 2 ul. Pogorzelskiego 4

tel. 23 654 49 10

www.gimnazjum2.com.pl

 

 

Szkoły niepubliczne

Gimnazjum Katolickie im. ks. M. K. Sarbiewskiego

ul. Kościuszki 12,

tel. 23 654 40 50

http://www.gk.mlawa.pl/

 

Społeczne Gimnazjum „Wyspianum”

ul. Wyspiańskiego 1,

tel. 23 655 27 68

www.wyspianum.neostrada.pl/

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

06-500 Mława, ul. Reymonta 6

Tel. +48 (23) 654 34 09, +48 23 655 29 00, Fax.+48 (23) 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl, www.powiatmlawski.pl

 

Szkoły publiczne

I Liceum Ogólnokształcące im S. Wyspiańskiego

ul. Wyspiańskiego 1, tel. 23 654 37 15

www.lo1mlawa.webd.pl/

 

II Liceum Ogólnokształcące przy ZS nr 4

ul. Warszawska 44a, tel. 23 654 37 27

www.zs4mlawa.freehost.pl/index.htm

 

III Liceum Ogólnokształcące przy ZS nr 3

ul. Piłsudskiego 33, tel. 23 654 39 37

zs3.pl/

 

Szkoły niepubliczne

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. M. K. Sarbiewskiego

ul. Kościuszki 12, 23 654 40 50

http://www.klo.mlawa.pl/

 

Szkoły Zawodowe

 

Zespół Szkół Nr 1

ul. Z. Morawskiej 29, tel. 23 654 32 07

http://zs1_mlawa.w.interia.pl/miasto.html

 

Technikum Zawodowe

– technik budownictwa

– technik elektryk

– technik ochrony środowiska

Liceum Profilowane

– zarządzanie informacją

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

– elektryk

– stolarz

 

Zespół Szkół Nr 2

ul. Z. Morawskiej 29B, tel. 23 654 37 33

Technikum

– technik technologii żywności

– technik żywienia i gospodarstwa domowego

– kelner

– kucharz

Zasadnicza szkoła Zawodowa

– kucharz małej gastronomii

 

Zespół Szkół Nr 3

ul. Piłsudskiego 33, tel. 23 654 39 37

III Liceum Ogólnokształcące

Front Page

Technikum Zawodowe

– technik elektronik

Liceum Profilowane

– elektroniczny

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

– wielozawodowa

Szkoła Policealna

– technik elektronik

 

Zespół Szkół Nr 4

ul. Warszawska 44a, tel. 23 654 37 27

http://www.zs4mlawa.freehost.pl/

 

Liceum Profilowane

– ekonomiczno – administracyjny

– Usługowo – gospodarczy

– zarządzanie informacją

II Liceum Ogólnokształcące

 

Szkoły Artystyczne

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

ul. Sienkiewicza 24, tel. 23 654 30 05

I stopnia

specjalności: fortepian, organy, akordeon, flet, klarnet, saksofon, gitara, skrzypce, wiolonczela, perkusja

II stopnia

Wydziały:

– instrumentalny o specjalnościach: skrzypce, fortepian, organy,

akordeon, klarnet, saksofon, perkusja

– wokalny (specjalność śpiew solowy)

 

Placówki niepubliczne umieszczone w rejestrze Starosty Mławskiego

1. Zespół Edukacji „Wiedza”, Włocławek, Mława

ul. Wyspiańskiego 2/39, tel. 23 654 37 27

– Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Mławie

– Prywatna Zaoczna Szkoła Policealna Zespołu Edukacji „Wiedza” w

Mławie ul. Warszawska 44

– technik informatyk

 

2. Wojciech Wiśniewski,

ul. Joachima Lelewela 7, tel. 23 654 37 15

Licea:

3-letnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie

2-letnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie

 

Policealne Studium Zawodowe w Mławie

– technik ochrony fizycznej osób i mienia

– technik informatyk

– technik kosmetyki i wizażu

– technik prawa i administracji

– technik elektronik

– technik ochrony środowiska

– technik urządzeń sanitarnych

– technik ekonomista

– technik rachunkowości

– technik BHP

– technik opiekun w domu pomocy społecznej

– technik fryzjerstwa

– technik masażysta

– technik rolnik

– technik logistyk

 

 

3. Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie

ul. Kopernika 19, tel. 23 654 40 50

– Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie, ul. Kościuszki 12

 

4. Agata Wiśniewska

ul. Platynowa 7, tel. 23 654 32 070

Niepubliczna Zaoczna Szkoła dla Dorosłych w Mławie,

ul. Z. Morawskiej 29

– technik technologii drewna

– technik handlowiec

– technik budownictwa

– technik elektryk

– technik urządzeń sanitarnych

 

5. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im.

St. Wyspiańskiego w Mławie „Wyspianum”, ul. Wyspiańskiego 1

Zaoczne Studium Policealne w Mławie

– technik ekonomista

– technik informatyk

– Liceum Uzupełniające dla Dorosłych

 

6. Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. w

Mławie, ul. Wojska Polskiego 3, tel. 23 654 30 91

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

– ślusarz

 

7. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK

06-500 Mława ul. Warszawska 1 tel./fax 23 655 26 41

mlawa@zak.edu.pl

www.zak.edu.pl

Dwuletnie Szkoły Policealne:

technik administracji

technik bhp

technik informatyk

technik logistyk

technik usług kosmetycznych

technik usług fryzjerskich

technik obsługi turystycznej

technik rachunkowości

technik rolnictwa

technik organizacji reklamy

technik handlowiec

technik ekonomista

technik hotelarstwa

technik ochrony środowiska

technik organizacji usług gastronomicznych

technik poligraf

 

Jednoroczne Szkoły Policealne:

masaż leczniczy

fizjoterapia

wizaż

sekretarsko-asystencki

dekorator wnętrz

zarządzanie personelem

grafika komputerowa

prawo celne i spedycja

przedstawiciel handlowy

 

LICEA:

3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. J. Korczaka

06-500 Mława

ul.Słowackiego 16

tel./fax (023) 654 34 11

www.oswmlawa.republika.pl

 

W strukturach placówki funkcjonują:

– Przedszkole,

– Szkoła Podstawowa,

– Gimnazjum,

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa z oddziałami

przysposabiającymi do pracy (obecnie dostępne kierunki kształcenia: malarz-tapeciarz, kucharz małej gastronomii).

 

Dom Dziecka w Kowalewie,

06-522 Dąbrowa,

tel./fax 023 655 29 29; 023 652 01 69;

 

 

Urząd Skarbowy w Mławie

06-500 Mława, ul. Gabriela Narutowicza 19/7

Tel. + 48 (23) 654-34-98, Fax. + 48 (23) 655-14-38

e-mail: us1413@mz.mofnet.gov.pl

 

Sąd Rejonowy w Mławie

06-500 Mława, ul. Reymonta 3 Tel. + 48 (23) 654 89 00

e-mail: adm@mlawa.sr.gov.pl, www.mlawa.sr.gov.p

 

Prokuratura Rejonowa w Mławie

06-500 Mława, ul. Lelewela 4

Tel. + 48 (23) 654 38 19, Fax. + 48 (23) 655 00 11

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

06-500 Mława, ul. Mikołaja Kopernika 38 Tel. + 48 (23) 655 15 71,

Fax: + 48 (23) 655 15 79

e-mail: mosir.mlawa@op.pl, www.mosir.mlawa.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

06-500 Mława, ul. Reymonta 4, Tel. 23 654 43 56

e-mail: pcprmlawa@poczta.onet.pl

 

Mławska Hala Sportowa

06-500 Mława ul. Piłsudskiego 33a Tel. +48 (23) 652 00 27, Fax. +48 (23) 652 00 28

e-mail: mhs@mhsmlawa.pl, www.mhsmlawa.pl

 

 

Miejski Dom Kultury w Mławie

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13Tel. + 48 (23) 654 35 85, Fax. + 48 (23) 654 34 77

e-mail: mdk.mlawa@wp.pl, www.mdkmlawa.com

 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

06-500 Mława, ul. 3 Maja 5 Tel./fax. + 48 (23) 654 33 48 lub + 48 (23) 654 43 05

e-mail: kontakt@muzeum.mlawa.pl, www.muzeum.mlawa.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

06-500 Mława, ul. Narutowicza 6 Tel/Fax: (23) 654 35 60, (23) 654 27 69

e-mail: mops_mlawa@wp.pl, www.mops-mlawa.pl

 

Zespól Ośrodków Wsparcia w Mławie

06-500 Mława, ul. Słowackiego 18 Tel./Fax + 48 (23) 654-52-29,

tel. zaufania + 48 (23) 654-33-66

e-mail: zowmlawa.sekretariat@interia.pl

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie

06-500 Mława, Plac 1 Maja 6,

tel. 23 654 33 36, tel.

fax. 23 654 35 73

e-mail: psse.mlawa@pis.gov.pl,

www.mlawa.psse.waw.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Prusa

06-500 Mława, ul. 3 Maja 5

Tel. + 48 (23) 654 36 63

Fax / Tel. + 48 (23) 654 36 64

e-mail:biblioteka@mlawa.plmbpmlawa@op.pl,

www.biblioteka.mlawa.pl

Biblioteka Pedagogiczna – Filia w Mławie

06-500 Mława,

ul. Sądowa 3a

tel: +48 (23) 654 32 82

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

06-500 Mława

ul. St.Wyspiańskiego 9

tel./fax. (023) 654-33-29

e-mail: ppp_mlawa@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.pppmlawa.pl

 

Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Mławie

06-500 Mława

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10

telefon/faks:

(0…23) 654-34-68

(0…23) 654-30-20

e-mail: pzd@powiatmlawski.pl

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Reymonta 4

06-500 Mława

tel.(023) 654-32-47

e-mail: odnmlawa@wp.pl

 

Bursa szkolna

ul.Lelewela 5

06-500 Mława tel.

(023) 654-30-12

 

Zespół Ośrodków Wsparcia

UL. Słowackiego 18

06-500 Mława

tel./fax 023 654-52-29

tel. zaufania 023 654-33-66

e-mail: zowmlawa.sekretariat@interia.pl

zowmlawa@zowmlawa.home.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
ul. Piłsudskiego 43
06-500 Mława
23 – 6545286 FAX
23- 6545285 SEKRETARIAT
23- 6543918 SEKRETARIAT
23- 6543400 OFERTY PRACY
23- 6543416 DOTACJE
23- 6544408 SZKOLENIA
23- 6544409 REFUNDACJE I STAŻE
e-mail:waml@praca.gov.pl

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com