STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Do strefy płatnego parkowania zalicza się pasy drogowe n/w ulic:

1) ul. Stary Rynek po obu stronach wraz z parkingiem przy ratuszu,

2) ul. Spichrzowa po stronie północnej na odcinku od ul. Długiej do wjazdu na teren osiedla,

3) ul. Długa po obu stronach na odcinkach od ulic Wyspiańskiego i Spichrzowej do końca zatoczek postojowych,

4) ul. 3 – Maja po obu stronach,

5) ul. Żeromskiego po stronie parku miejskiego oraz po stronie wschodniej na odcinku od ul. 3 – Maja do ul. Żwirki,

6) ul. Chrobrego po obu stronach.

Zerowa stawka opłat za parkowanie dla pojazdów:

1) Straży Miejskiej,

2) obsługujących mienie komunalne i administrujących drogami miejskimi:

– Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Mławie,

– Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o. w Mławie ,

3) oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej; w czasie parkowania kierowca zobowiązany jest do pozostawienia za przednią szybą samochodu karty parkingowej, o której mowa w przepisach Art. 8, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami). Powyższe dotyczy także opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w Art. 8, ust. 3 cytowanej ustawy.

4) służb prowadzących eksploatację urządzeń znajdujących się w pasach drogowych, m.in.:

– Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie,

– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mławie,

– Zakład Energetyczny,

– Zakład Gazowniczy ,

– Telekomunikacja Polska S.A. i inne przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,

5) przedsiębiorstw i jednostek, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta, lub którym wydano decyzje o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com